bulters, haven

Bulters & Bulters

Bulters & Bulters is een zelfstandig werkend adviesbureau op het gebied van bedrijfshuisvesting. We zijn gespecialiseerd in projectontwikkeling en bouwmanagement , huisvesting- en vastgoedadvies. We werken onafhankelijk en door heel Nederland.

Binnen projectontwikkeling en bouwmanagement (her)ontwikkelen wij uw gebouw als gedelegeerd opdrachtgever en dragen er zorg voor dat het gebouw gerealiseerd wordt conform uw wensen en eisen. Onze bouwmanagers zijn zeer ervaren en bewaken kwaliteit, planning en financiën binnen de afgesproken kaders. Wij streven naar een zo duurzaam mogelijk

 

gebouw.

Binnen huisvesting- en vastgoedadvies begeleiden wij huurders van a tot z. Wij adviseren u welke huisvesting het beste voldoet aan uw organisatie en huidige duurzame ontwikkelingen. Wij helpen u bij het zoeken van het geschikte pand, begeleiden u bij de contractvorming en adviseren bij de inrichting waarbij het “nieuwe werken” een grote rol speelt.

Bulters & Bulters heeft bijna 20 jaar ervaring. Met ons netwerk van ervaren specialisten zijn we in staat kleine en grote complexe bouwprojecten te realiseren.

Contact

Voor informatie:

ir Paul Bulters
06 54902044
paul.bulters@bulters-en-bulters.nl

ir Peter Bulters
06 54300679
peter.bulters@bulters-en-bulters.nl

Krijn Taconiskade 412
1087 HW Amsterdam

tel: 020 6751545